Kort na de eeuwwisseling vindt een matroos in een kistje op een piano in een zaal van de oceaanstomer de Belgenland een baby. Het jongetje wordt ‘Novecento’ (Negentienhonderd) gedoopt en groeit uit tot de beste pianist ter wereld...