Kort na de eeuwwisseling vindt een matroos in een kistje op een piano in een zaal van de oceaanstomer de Belgenland een baby. De matroos doopt het jongetje ‘Novecento’ (Negentienhonderd) en draagt zorg voor zijn opvoeding. Als het jongetje acht is sterft zijn ‘vader’. De...